Banner2

For alle der har lyst til, at holde jul sammen med andre og dem der vil være med til, at gøre juleaften god for gæsterne.

Klik
gerne rundt på siden og læs mere om os.

I 2018 vil vi arbejde på at udvide vores arbejde med endnu et arrangement for vores målgruppe, enlige, ensomme og udsatte borgere i Slagelse kommune og omegn.

Juleaftensgruppen indkalder til generalforsamling den 8. marts kl. 19.00 i Frivilligcenter Slagelse.

Dagsorden
i henhold til vedtægterne
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens/formandens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt fremlæggelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg i henhold til § 6. stk. 1
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer i ulige år.To medlemmer er på valg hhv. Jette Elholm og Annette Hansen begge genopstiller
7. Valg af bestyrelsessuppleanter, Der skal vælges 2. suppl.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Vedtægterne kan læses på foreningens hjemmeside http://www.juleaftensgruppen.dk/dok/Julevedtaegt.pdf

Indkomne forslag til dagsorden skal være foreningen i hænde senest den 25. feb. 2018 på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Der vil være forplejning i form kage, kaffe og the – tilmelding er derfor nødvendig.

Tid - den 8. marts 2017 kl. 19.00
Sted – Frivilligcenter Slagelse, Østre Skole
Tilmelding af hensyn til forplejning inden den 6. marts 2018
Tilmelding til – Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kom med til en uforglemmelig
Juleaften:

gaest

Hjælp os med at hjælpe andre.
Læs hvordan her:

sponsor

Bliv frivillig og vær med i et
hyggeligt fællesskab
:

fri